Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców

Każdy instruktor nauki jazdy jsst obowiązany jest do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców

Cena warsztatów150 PLN
warsztaty 201808-12-2018 godz. 11oo
Miejsce:Nauka jazdy SPEED
ul. A. Krzywoń 8a w Zielonej Górze

UWAGA - zatrudnimy instruktora nauki jazdy!

Formularz zgłoszeniowy -

Imie i nazwisko
telefon:
pesel:
adres zamieszkania:
adres mail:
Numer legitymacji instruktorskiej:
Numer uprawnienia:
Uprawnienia kategorie: A
A1
A2
AM
B
B+E
C
C+E
D
D+E
T

Dane do przelewu

ATC Grupa Sp. z o.o.
63-800 Gostyń ul. Lipowa 1
Nr konta: 43 1090 1258 0000 0001 2037 0828
Tytuł przelewu: Warsztaty nr 2018 Imie i Nazwisko
Kwota do zapłaty; 150 PLN

Program warsztatów instruktorskich

Zajęcia teoretyczne obejmują

 • uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:
  • Psychologia (45")
  • Metodyka nauczania (45")
  • prawo o ruchu drogowy (45")
  • Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazd (45")
  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego (45")
  • Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia. (45")
 • omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – co najmniej dwie godziny zajęć teoretycznych;
 • omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego – co najmniej dwie godziny zajęć teoretycznych.

Zajęcia praktyczne obejmują co najmniej następujące tematy:

 • przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – co najmniej jedna godzina zajęć praktycznych;
 • przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – co najmniej jedna godzina zajęć praktycznych;
 • ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów – co najmniej dwie godziny zajęć praktycznych.

Po zakończeniu warsztatów instruktor otrzymuje zaświadczenie, które zawiera: do dnia 7 stycznia każdego roku obowiązany jest przedkładać staroście/prezydentowi

Akty prawne- niezbędnik instruktora nauki jazdy

Rozporządzenia

Ustawy

tel: 502-325-793
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kursów nauki jazdy to zadzwoń.

Kategoria AM, A1, A2, A
od 1200 pln
Kategoria C
Kwalifikacja wstępna
Szkolenia okresowe
od 18/21 lat
4200 pln


Kategoria B+E
Kategoria B96
Zespół‚ pojazdów o DMC>3500kg
od 18 lat
2200 pln
Kategoria C+E
Kwalifikacja wstępna
Szkolenia okresowe
od 18/21 lat
4200 pln

Poznaj instruktorów nauki jazdy SPEED


RENT
Stronę www przygotował: Jakub Kawecki